Ana Sayfa Yerel Asayiş Siyaset Ekonomi Güncel Spor Dünya Eğitim Sağlık Kultur-Sanat Yemek/Kadin
Duran Çetin İsmil'de okurlarıyla buluştu
Duran Çetin İsmil'de okurlarıyla buluştu
Çocuklarda pasif içicilik tehlikesi !
Çocuklarda pasif içicilik tehlikesi !
“Aile Okulu” ve Türk Musikisi Korosu” projeleri değerlendirme toplantısı
“Aile Okulu” ve Türk Musikisi Korosu” projeleri değerlendirme toplantısı
13 soruda ‘panik atak’ testi!
13 soruda ‘panik atak’ testi!
Ekolojik Okuryazarlık ve İklim Haberciliği Eğitimi başvuruları başlıyor
Ekolojik Okuryazarlık ve İklim Haberciliği Eğitimi başvuruları başlıyor
HABERLER>EKONOMİ
2 Ağustos 2022 Salı - 21:21

KOP’un 2023 Yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı

KOP İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında finansman desteği sağlayacağı projelerin belirlenmesi için ‘KOP Mali Destekleri Çağrı Programı’nı başlattı.

KOP’un 2023 Yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı

Sulama, Tarım ve Hayvancılık alanlarında kabul edilecek proje başvurularında alt limit 200 Bin TL, üst limit ise yaklaşık 30 Milyon TL olarak belirlendi. Sadece KOP Proje Havuzu Sistemi üzerinden alınacak başvurularda eş finansman şartı bulunuyor.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Küçük Ölçekli Sulama Programı (KOP KÖSİP), Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP KIRSAL), Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (KOP HAYVANCILIK) ve Tarımsal Araştırmalar Projesi (KOP TARIMSAL ARAŞTIRMA) için 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programını başlattı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki; Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Devlet Üniversiteleri, kamu adına faaliyet yürüten Araştırma Kuruluşları gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Üretici Örgütlerinin proje başvurusu yapabileceği KOP Mali Destekleri Çağrı Programı, tarım ve hayvancılık projeleri için 26 Ağustos Cuma, sulama projeleri için ise 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

 

KOP Bölgesini oluşturan illerde; çok sektörlü, birbiriyle entegre ve eşzamanlı kalkınmaya öncülük eden, yenilikçi ve ihtiyaçlara çözüm sunabilen, istihdamı ve rekabet gücünü artırıcı her türlü projeye finansman desteği sunduklarını söyleyen KOP İdaresi Başkan vekili Murat Karakoyunlu, destek programlarında ortak hareket etme ve proje üretme kültürünü ön plana çıkararak kurumlar arası iş birliğini teşvik ettiklerini, 2023 Yılı Mali Destek Çağrı Programı ile bölgenin ihtiyacı olan projelerin ortak bir havuzda toplanacağını belirtti.

 

“Su Kaynaklarını Etkin Kullanmaya Çalışıyoruz”

KOP Bölgesi özelinde Türkiye’nin gıda arz güvenliği ve istihdamına katkı sağlayacak, bölgedeki su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik proje desteklerinin bu yılda devam edeceğini ifade eden KOP Başkanı Karakoyunlu, tarımda kullanılamayan su kaynaklarının tarıma kazandırılması, yeni ve modern sulama tesislerin yaygınlaştırılması, mevcuttaki açık sulama sahalarının kapalı sulama sistemlerine dönüştürülerek su kayıplarının azaltılması ve suyun verimli kullanımı ile daha fazla alanın sulamasını hedeflediklerini ifade ederek, üreticilerde ortak ve tasarruflu sulama bilincinin oluşturulması ile mera hayvancılığının su ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere mali desteklerin artarak devam edeceğini hatırlattı.

 

“KOP Destekleriyle Bölgede Dönüşümü Sağlıyoruz”

Sulama, Tarım, Tarımsal Eğitim, Tarımsal Araştırmalar ve Hayvancılık alanlarında modern çağın gerektirdiği değişim ve dönüşümünü tamamlayacak, istihdam artışını özendirecek, yeni iş alanlarına öncülük edecek projeler KOP Proje Havuzuna beklediklerini vurgulayan Karakoyunlu; “KOP İdaresi Başkanlığı olarak bölgemizi oluşturan illerimizdeki yaklaşık 4 milyon 500 bin insanımızın ihtiyaçlarını önemsiyoruz. İl il, ilçe ilçe hatta köy köy birbirinden farklı ve o bölge insanının ihtiyacını önceleyen projelere finansman destekleri sunuyoruz. Sağladığımız proje destekleri ile kırsal nüfusun refah seviyesinin artırılması ve hatta istihdam artırıcı desteklerle tersine göçün yaşandığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

 

Türkiye’nin tarımsal üretime dayalı pek çok temel üründe kendi kendine yeten bir ülke olduğuna dikkat çeken Başkan Karakoyunlu; Dahilde İşleme Rejimine bağlı olarak gerçekleşen ihracat odaklı ithalat uygulamalarının tarımsal hammadde çeşitliliğini sağlamayı amaçladığını belirterek KOP İdaresi tarafından sağlanan desteklerin arzı arttırmanın yanında bazen de ürün çeşitliliğini sağlamak, gıda güvenliğini artırmak ve yerinde üretim yerinde tüketimi baz alacak modeller geliştirmek seklinde olduğunu söyledi.

 

“KOP Küçük Ölçekli Sulama Programı”

Cazibeli ve kapalı sulama sistemi projeleri, gövde yüksekliği 25 metrenin altında olan gölet ve sulama projeleri, Yer Altı ve Yer üstü sulamalarına yönelik arazi toplulaştırması tamamlanmış projeler, Hayvan

İçme Suyu gölet ve depolarına yönelik projeler, Sulama göleti tamamlanmış ve su kaynağı yeterli olan göletlerde başlanmamış veya yarım kalmış sulama tesisi projeleri, Kapalı sistem sulama tesislerinde suyun daha etkin ve tasarruflu kullanılması amacıyla hassas sulamaya yönelik projeler ile yenilenebilir enerji ve türbin yapımına yönelik projeler, Gelir seviyesi düşük ve göç veren bölgelere yönelik projeler gibi birçok projeye destek sağlanacak. Eş finansman katkısı içeren projelerin öncelikli olarak değerlendirmeye alınacağı başvuru sürecinde 29 Milyon 900 Bin TL’ye kadar destekleme yapılabilecek.

 

“KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi”

KOP Bölgesindeki toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, tarımsal ve hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve tarımda teknolojik gelişmelerin teknik personellere ve çiftçilere daha iyi tanıtılarak girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik yürütülecek eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında; ‘Bitkisel Üretimde Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin ve Sürdürülebilir Kullanımının Sağlanması’, ‘Tarımda Sürdürülebilirlik Sağlanması’, ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlardaki Tarımın Verimliliğinin Artırılması’ ve ‘Hayvansal Üretimde Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması’na yönelik 200 Bin TL ile 2 Milyon TL arasındaki eğitim ve yayım faaliyetleri desteklenecek.

 

“KOP Kırsal Kalkınma Projesi”

Mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren, güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan, istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve şehirle bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak amacıyla; ‘Bahçe Bitkileri’, ‘Örtü Altı Sebzecilik’, ‘Küçükbaş Hayvancılık’, ‘Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık’, ‘Arıcılık’, ‘Organik ve İyi Tarım’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’, ‘Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi’, ‘Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesisleri’ konu başlıklarında en düşük 750 Bin TL ile 7 Milyon TL arasında destekler verilecek.

 

‘KOP Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler’

Bölge çiftçisinin ürünlerini katma değerli hale getirmek, üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik yeni tesis kurulumlarını teşvik etmek amacıyla özellikle hububat ve bakliyat işleme, paketleme tesisleri, turşu ve pekmez yapımı ile bölgede yetiştirilen yöresel ürünlerin paketlenmesi, pazarlanması ve markalaşmasına yönelik projelere destekler verilecek. Yeni tesis kurulumunu içeren proje başvurularında 1 Milyon Lira ile 9 Milyon TL arasında finansman desteklemesi yapılabilecek.

 

“KOP Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”

Bölgede hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde gerekli altyapı ve modernizasyon sağlanarak, hayvansal ürünlerde verim ve kalitenin arttırılması ile katma değerin yükseltilmesi, hayvan sağlığının korunması ve refahının sağlanması, yetiştiricilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, üretim girdilerinin azaltılması ve hayvansal faaliyetler sonucu oluşan atıkların tarıma kazandırılması amacıyla et ve süt veriminin ve kalitesinin artırılması, üretici ve hayvan sağlığı ile refahı gibi birçok konu başlığında en düşük 200 Bin TL ile 6 Milyon TL arasında makine ekipman destekleri sağlanacak.

 

“KOP Tarımsal Araştırmalar Projesi”

KOP Bölgesinde tarımsal teknolojilerin araştırılarak, yeniliklerin bölge çiftçisine yaygınlaştırılması, tarımsal altyapının modernleştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi, AR-GE çalışmaları ile tarımsal girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal altyapının iyileştirilmesi amacıyla bölgeye özgü bitkisel ve hayvansal ürünlerin dayanıklılık ve adaptasyon bakımından geliştirilmesine yönelik en düşük 250 Bin TL ile 2 Milyon TL arasında proje destekleri verilecek.

 

İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılabileceği 2023 Yılı KOP Mali Destek Çağrı Programına ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına http://proje.kop.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacak. 26 Temmuz 2022 günü başlayan proje başvuruları; Tarım ve Hayvancılık projeleri için 26 Ağustos 2022 Cuma günü, Sulama projeleri için ise 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

 
Konya, büyük güne hazırlanıyor
 
"Sosyal konut kavramı ve kooperatifçilik yasası yeniden ele alınmalıdır"
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
"İslam İktisadı ve Finans mezunlarına ihtiyaç var"
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ...
Başkan Altay buğday hasadına katıldı
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye ...
Turizm geliri yüzde 190,2 arttı
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %190,2 arttı
 
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 7,34 arttı
TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %91,27, aylık %7,34 arttı
Konya'da ihracat yüzde 2,8, ithalat yüzde 44,7 arttı
Ülkemizde Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %18,7, ithalat ...
Ekonomik güven endeksi 93,4 oldu
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 iken, ...
 
Fed sonrası Dolar'da son durum
Fed'in faiz artırım kararının ardından dün akşam 17.90'ın altına gerileyen ...
Fed'den 75 baz puanlık faiz artırımı
ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika ...
Maden Sektörü başarılı mühendisler ile katma değer yaratacak
Türkiye’ye 2021 yılında 6,1 milyar dolar ihracat kazandıran, iç pazarla ...
 
YAZARLAR
Mustafa Yolcu
Mustafa Yolcu
İSKİLİP'TE BİR KÖŞE BAŞI DÜKKÂNI
Süleyman Göksu
Süleyman Göksu
Mevlid-i Nebi
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
KADINLARIMIZ (276. Bölüm)
Ahmet Anıl Yılmaz
Ahmet Anıl Yılmaz
TÜKETİCİ KÖŞESİ
Ayşe Konakcı
Ayşe Konakcı
ZÜLFÜ LİVANELİ VE BEN !
Mustafa Çağlayan
Mustafa Çağlayan
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
TWITTER'DA ANADOLU TELGRAF
FACEBOOK'TA ANADOLU TELGRAF
ARŞİV
SÜPER LİG PUAN DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak 05:08   İkindi 16:04
Güneş 06:44   Akşam 18:33
Öğle 12:49   Yatsı 19:57
Nöbetçi Eczneler
Ana Sayfa Yerel Asayiş Siyaset Ekonomi Güncel Spor Dünya Eğitim Sağlık Kultur-Sanat
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri