Ana Sayfa Yerel Asayiş Siyaset Ekonomi Güncel Spor Dünya Eğitim Sağlık Kultur-Sanat
Koca: İlaç zamları vatandaşa yansımaz
Koca: İlaç zamları vatandaşa yansımaz
4,8 milyar dolara 'sahibinden' site
4,8 milyar dolara 'sahibinden' site
Kitaplarda KDV sıfıra iniyor
Kitaplarda KDV sıfıra iniyor
Cumhur İttifakı genişledi
Cumhur İttifakı genişledi
Fransa'da pes dedirten talep
Fransa'da pes dedirten talep
HABERLER>EKONOMİ
6 Haziran 2018 Çarşamba - 09:31

SGK’dan kolaylıklar

SGK’ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların kendi hisselerine düşen borçları için talepte bulunmaları geçerli kabul edilecek.

SGK’dan kolaylıklar

SGK, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borç yapılandırması ve affında yaşanan aksaklık ve tereddütlerden hareketle uygulamaya işlerlik kazandırmak ve amaca uygun azami faydanın sağlanması için başta şirket ortakları olmak üzere iş yeri sahiplerine ekstra inisiyatif gösterecek düzenlemelere yer verecektir. Buna göre;SGK’ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları hâlinde önceki yapılandırmalardan farklı olarak artık bu talepler de geçerli kabul edilecektir.

SGK’ya borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki talepleri kabul edilecektir.Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırılma talebinde bulunması hâlinde bu talep kabul edilecektir.Şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir. Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması hâlinde, yapılandırma talebi kabul edilecektir.

Sonradan çıkan borçlar kapsamda

Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde (31/7/2018’e kadar bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31/8/2018 tarihine kadar 31/3/2018 tarihi ve öncesi döneme ilişkin mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu için 31/8/2018 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunması hâlinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.

Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunan alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması hâlinde geçerli kabul edilecek.

Farklı statüdeki borçlara geçerlilik

4/a (SSK), 4b (Bağ-Kur), 4c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması hâlinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilecektir. Diğer yandan. SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin olarak; 4/a (SSK), 4b (Bağ-Kur), kapsamındaki sigortalılar hakkında yapılan başvuruların yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünün takip birimlerince yürütülecektir. 4c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığınca incelenerek işlem yapılmak üzere, borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise borcun bulunduğu sosyal güvenlik ll müdürlüğü takip birimlerine gönderilerek işlemlerin ilgili birimlerce yürütülecektir.

Kulüplere 36 ay taksit

Torba Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların, diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami 36 eşit taksitte ödenebilmesi imkânı tanınmıştır. Bu durumda hesaplanacak katsayı 24 eşit taksit için (1,194), 30 eşit taksit için (1,238), 36 eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır. Artan piyasa faiz oranları göz önünde bulundurulduğunda spor kulüpleri 36 taksite kadar uygun faizle SGK borçlarını yapılandırma avantajına sahip olmaktadır. Kapsama giren borçlarla ilgili olarak 24 ila 36 taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir. Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 36 taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Ödemeyi yapmayanlara gecikme zammı gelecek

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, söz konusu taksitler; son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir. Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir. Görüldüğü üzere bu durumlarda yapılandırma hakkının kaybı yerine sadece gecikme zammı uygulanarak yapılandırma hakkı devam ettirilmektedir.

‘PEŞİN’İ TERCİH EDENLER DİKKAT

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular ise ödemeleri gereken tutarları, en geç 31/8/2018 tarihine kadar ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31/8/2018 tarihine kadar yapmamaları hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31/8/2018 tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/9/2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır. Hâl böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları hâlinde, yapılandırma hakkından ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır. Yasal süresinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması hâlinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması hâlinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

Kartla ödenebilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihî fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum” dedi. 18 Mayıs’ta başlayan sürecin devam ettiğini belirten Ağbal, “MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz neredeyse sıfıra kadar düşüyor. Diğer borçlar dörtte biri seviyesine geriliyor. Başvuruların 31 Temmuz 2018’e kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler ise SGK’ya ağustos, Maliye’ye Eylül ayında yapılacak. Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek” diye konuştu.

Hakkınız yanmasın 

SGK borçlarını yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler hâlinde ödeme talebinde bulunan borçluların; ¥ Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi, ¥ İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi, ¥ İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için öngörülen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, ¥ Çok zor durumda olma hâli hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi, hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 10 Türk Lirasına kadar yapılan eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

Etiketler:
 
Beş günde 30 ille buluşacak!
 
On binlerce kişiye müjde!
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama!
TCMB: “Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayıldı”
Fakıbaba’dan çiftçilere müjdeli haber!
Bakan Fakıbaba’dan tarımsal destek açıklaması... Gıda, Tarım ve Hayvancılık ...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE ...
 
Vergi ödemelerinde yeni dönem!
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergilerin ...
Çalışma Bakanı müjdeli haberi verdi!
İftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, “Mayıs ayında emekli olan ...
Benzin ve motorinde indirim yapıldı ama...
Akaryakıtta fiyat değişikliklerinin ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme üçüncü kez uygulandı.
 
SGK borçlularına taksit imkanı getirdi
SGK’ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl ...
Konya’da ihracat %19,7, ithalat %2,1 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden ...
210 TL'ye fırlayan fiyatlar bir haftada...
Fiyatı 210 liraya fırlamıştı! Boykot sonuç verdi. Bir anda 50 lira birden geriledi…
 
ANADOLU TELGRAF
YAZARLAR
İlhan Akkurt
İlhan Akkurt
BATI EGOİZMİNİN TEMELLERİ-I
Halit Aksungur
Halit Aksungur
AKAN BİR RAHMETTİR GÖZYAŞI
Cansu Atıcı
Cansu Atıcı
Tatil Planlarınızı Yaptınız mı?
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARI (177. Bölüm)
Saffet Kuramaz
Saffet Kuramaz
Yeniden Doğdum O Gün
Muhsin Ertekin
Muhsin Ertekin
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLAMA ŞARTLARI
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
SÜPER LİG PUAN DURUMU
FACEBOOK'TA ANADOLU TELGRAF
TWITTER'DA ANADOLU TELGRAF
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak 05:50   İkindi 16:19
Güneş 07:26   Akşam 18:42
Öğle 13:14   Yatsı 20:08
Nöbetçi Eczneler
Ana Sayfa Yerel Asayiş Siyaset Ekonomi Güncel Spor Dünya Eğitim Sağlık Kultur-Sanat
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri